First Take - Philadelphia Eagles vs Washington Redskins 12/20/2014

First Take - Philadelphia Eagles vs Washington Redskins 12/20/2014