President Obama NCAA Tournament Bracket 2012

President Barack Obama makes his picks for the 2012 NCAA Men's Basketball Tournament with ESPN's Andy Katz.