Simon’s Golden Buzzer Act Sarah Takes On Prince's Hit