Ten Shekel Shirt - YOU RESCUE

Ten Shekel Shirt's Lamont Hiebert performs "You Rescue" live on WJTL's Afternoon Drive. www.tenshekelshirt.com