What do people live for?

5 elderly and dying Taiwanese found purpose to live... "Based on a true story." What is your dream and purpose for living today? ความฝันและจุดมุ่งหมายของคุณสำหรับการใช้ช­ีวิตในวันนี้คืออะไร Apa impian Anda dan tujuan untuk hidup hari ini? 你的梦想和生活目的是什么? Ano ang iyong pangarap at layunin para sa buhay na ngayon? 你的夢想和生活目的是什麼? Ước mơ và mục đích của bạn cho cuộc sống hôm nay là gì? आपके और आज जीने के लिए सपना उद्देश्य क्या है? Quel est votre rêve et le but de vivre aujourd'hui? ما هو حلمك والغرض يعيشون اليوم؟ ¿Cuál es tu sueño y un propósito para vivir hoy? מה החלום שלך ואת מטרת החיים כיום? "Dream Rangers" TC Bank 台湾大眾銀行电视广告 - www.tcbank.com.tw Agency: Ogilvy & Mather Taiwan Creative Director: Jennifer Hu Copywriter: Jennifer Hu, Justin Chia Art director: Leah Chen Producer: Abby Ku Director: Thanonchai