Woman 'threw prosthetic leg at Thomson Airways cabin crew''

Woman 'threw prosthetic leg at Thomson Airways cabin crew''